P R E S S 

De succesvolle werkconferentie Ruimte voor de stad vond 4 september 2015 plaats in Theater de Nieuwe Regentes in Den Haag. In opdracht van de gemeente Den Haag heb ik dit geïnitieerd en samen met Border Sessions georganiseerd. Zie meer hier

Op 4 september vond de eerste werkconferentie Ruimte voor de stad plaats. 
Er is een andere aanpak nodig die flexibel is en zich aanpast aan de ontwikkelingen en inspeelt op de wensen en behoeften van de inwoners en gebruikers van de stad. Met de werkconferentie Ruimte voor de stad heeft de gemeente Den Haag het initiatief genomen om samen de transities duurzaamheid, demografie, economie en technologie te verkennen en aan ruimtelijke oplossingen voor Den Haag te werken. Daarbij zijn Nederlandse en internationale experts met inspirerende lessen en visies uitgenodigd om onze manier van kijken naar de stad te prikkelen. Vrijdag 4 september is het begin van een nieuw netwerk met de stad. Samen worden nieuwe inzichten gecreëerd en ruimtelijke opgaven voor de stad geformuleerd.
 
De werkconferentie Ruimte voor de stad heb ik geïnitieerd en georganiseerd in opdracht van de van de gemeente Den Haag in samenwerking met Border Sessions. 

http://www.ruimtevoordestad.nl/
Link naar dropbox: http://bitly.com/ruimtevoordestad
Link naar flickr: www.flickr.com/ruimtevoordestad
Link naar filmpje op youtube: http://youtu.be/sRJy6x1uTxs
Link naar filmpje Den Haag FM: https://www.youtube.com/watch?v=DyssoaxkApk

De volgende organisaties hebben zich aangesloten bij de voorbereiding:

Afsluiting Werkconferentie Ruimte voor de Stad 4 september 2015 met presentator Chris van der Meulen, initiator Isis Spuijbroek & wethouder Joris Wijsmuller

HET NIEUWE ELAN VAN DEN HAAG
Interview door Frank van den Beuken, 21 januari 2016 

Isis Spuijbroek neemt afscheid van het team ruimte voor de stad. Een jaar lang is Isis de drijvende kracht geweest achter het traject Agenda Ruimte voor de Stad. Maar ze neemt geen afscheid van Den Haag. Ze wordt artistiek directeur van het museum voor communicatie in Den Haag. En wil het museum een belangrijke positie geven in Den Haag. Haar afscheid is een goede aanleiding om haar visie te vragen op Den Haag en op de veranderingen die nodig zijn om het beste uit deze stad te halen.

Op je website omschrijf je jezelf als creatief strateeg die de identiteit van organisaties en steden onthult. Hoe staat het met de identiteit van Den Haag?
Den Haag heeft met Internationale stad van vrede en recht een mooie propositie. Daar zit nog veel meer in dan er nu wordt uitgehaald. Dan Haag kan laten zien wat het betekent om een rechtvaardige stad te zijn. Een stad van waaruit gewerkt wordt aan vrede in de wereld. Maar ook hoe je zelf een rechtvaardige stad kan zijn met bewoners met verschillende nationaliteiten. In de citymarketing wordt de nadruk gelegd op het Den Haag als vestiggingsstad van internationale organisaties en de gastvrijheid en kennisinfrastructuur die daarbij hoort. Maar we zijn ook een stad met stadswijken met hoge concentratie allochtonen met verschillende nationaliteiten. Deze kant van Den Haag, als een internationale stad met veel culturen, die rechtvaardig wil omgaan met de opgaven die daarbij horen, wordt nog onvoldoende belicht. Den Haag zou een laboratoriumstad of zelfs voorbeeldstad kunnen zijn, op dit gebied. In Den Haag bouw je aan een betere wereld. Het zit hier vol met wereldverbeteraars. Dat is een kant van Den Haag die nog onderbelicht is en die mij juist heel erg aanspreekt.

In hoeverre kunnen die werelden bij elkaar komen, het chique internationale Den Haag en het Den Haag van de multiculturele wijken?
Voor een deel zullen dat gescheiden werelden blijven. Maar er zijn basale elementen die voor iedereen belangrijk zijn. Denk aan food. De rijkdom van verschillende culturen op een voedselmarkt wordt door iedereen gewaardeerd. Daar liggen kansen, ook omdat Den Haag een zeehaven met een visafslag heeft en het Westland om de hoek ligt. In West Londen is een foodincubator gestart voor onervaren ondernemers, inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een bruisend eetgebied. In Amsterdam zijn de Foodhallen, in Rotterdam de Markthal en de Fenixloods, en in Den Haag, …?!

Wat is het grootste verschil tussen Rotterdam en Den Haag?
We hebben hier een zee en Rotterdam heeft een rivier. De zee geeft contemplatie en een relaxtheid aan de stad. Als iedereen op slippers loopt krijg je een andere sfeer. De rivier met z’n haven is meer gekoppeld aan handel en bedrijvigheid. Die bedrijvigheid is voelbaar in Rotterdam. In Den Haag is meer rust. Een verademing. Maar soms is het ook jammer dat dingen hier langzamer gaan. Dit identiteitsverschil merk je ook in de gemeentelijke organisaties. Rotterdam is onrustiger, harder en sneller. Den Haag is vriendelijker, maar hier gaat het balletje minder snel rollen.

Wat moet er veranderen in Den Haag?
Steden worden steeds belangrijker, complexer en daarmee interessanter. De samenleving organiseert zich in netwerken. In deze context is het naïef om te denken dat je als gemeentelijke organisatie voldoende kennis en creativiteit in huis hebt, om de stad te managen. Vanuit de professionaliteit van het nieuwe stadmaken, is een andere manier van werken nodig. Daarvoor is het nodig om als gemeentelijke organisatie de beste mensen aan te trekken en tegelijkertijd verbindingen te leggen met de kennis, de creativiteit en het organisatievermogen in de samenleving.

In hoeverre heb je met het traject Agenda Ruimte voor de Stad een bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering van de organisatie in Den Haag?
Grote organisaties veranderen niet zomaar. Wat je wel kan doen is er iets naast zetten dat inspirerend is en waarin je laat zien dat het ook anders kan. Dat hebben we met Ruimte voor de Stad gedaan. Met als hoogtepunt voor mij, de werkconferentie van 4 september 2015 (zie foto). Daar kwamen 400 mensen op af. Het enthousiasme was groot. Zowel intern als extern. Agenda Ruimte voor de Stad is nu een belangrijk traject voor de gemeente met een sterke betrokkenheid van medewerkers, directie en het college. Mijn laatste bijdrage aan het project is een uitnodiging op de website aan creatieve bureaus in de stad om aan de slag te gaan met toekomstverkenningen per stadsdeel. Ook worden enthousiaste bewoners en andere partijen gevraagd om een gebiedscoalitie te vormen die input levert aan deze stadsdeelverkenningen. Ik heb hoge verwachtingen van deze aanpak.

Wanneer is de Agenda Ruimte voor de Stad een succes?
Ik hoop dat de agenda ruimte voor de stad een structurele verandering in het werken aan de stedelijke ontwikkeling met zich meebrengt. De uitvraag aan creatieve teams per stadsdeel en gebiedscoalities is een mooi begin. In aanvulling daarop kun je creatieve labs opzetten per stadsdeel waar mensen welkom zijn om bij te dragen aan oplossingen voor opgaven in de wijk. Ook op stedelijk niveau is er iets structureels nodig. Denk aan het opzetten van een intern en een extern stedelijk strategieteam, die gevraagd en ongevraagd het bestuur en het gemeentelijk managementteam adviseren over stedelijke ontwikkeling.

Wie moeten er die strategieteams zitten?
Belangrijk is dat er genoeg kennis van zaken aan tafel zit, maar ook mensen die met beide benen in de stad staan. Mensen die kunnen schakelen tussen dossiers. Niet vanuit één belang, maar wel mensen die de codes van het netwerk kennen. Intern zijn dat niet de lijnmanagers, maar wel mensen die invloed uitoefenen.

Je gaat per 1 februari aan de slag als artistiek directeur van het museum voor communicatie. Welke rol kan het museum spelen in Den Haag?
Elk bedrijf is nu eigenlijk een mediabedrijf geworden. Zonder online communicatie besta je niet. Communicatie is een serieuze zaak met een grote impact. Het museum staat in Den Haag net als internationale organisaties en bedrijven zoals NGO’s. Daar wil ik mee in gesprek, om uiteindelijk als museum met een onafhankelijke positie, mensen aan het denken te zetten en iets bij te dragen aan een betere wereld.

Wil je nog iets kwijt?
Ik heb het erg leuk gevonden om bij de gemeente Den Haag aan dit mooie project te werken. Goed om weer terug te zijn Den Haag trouwens. Ik heb leuke en bijzondere mensen ontmoet. Er is een nieuw elan in de stad, met energie en goeie ideeën. De toekomst ligt in het aanspreken van dat nieuwe elan en niet te veel kijken naar het verleden. Nu is het momentum!


Holland Herald – KLM magazine:

CEO for one day:
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/303561-ceo-for-a-day.html
http://nieuwsuur.nl/video/303808-de-uitzending-van-nieuwsuur-van-13-oktober-2011.html 
http://nos.nl/op3/video/303711-ceo-for-one-day-studenten-wanen-zich-voor-een-dag-de-baas.html

Articles in NRC, nrc next, FD, Telegraaf, AD, metronieuws, Financiële Telegraaf, spits, 3FM, Radio 2, BNR and RTV Rijnmond.

Metropolis magazine:
“Every object has a story,” designer Isis Spuijbroek says. “Every object is a thing in itself, and it has a life in the context in which it is placed.”

http://www.metropolismag.com/December-1969/Marine-Subtext/

Radio interview RWW

         __________________________________________


L E C T U R E S

Speaker at BEDTALKS by the Student Hotel Amsterdam
50 leading game changers in culture, social impact, business, science, education & sport will share their personal stories, provoke discussion around new ideas, connect with each other and you. The collective aim of the talks is to help move forward great ideas and generate a positive impact on the world.
http://bedtalks.nl/#bed-talks-speakers

         __________________________________________


         __________________________________________


Lecture at Rotterdam Rotary Centre
04/03/2014. Theme: Rotterdam On The Road
http://www.rotary.nl/rotterdam

         __________________________________________


Speaker at Advertisers Summit from De Persgroep
09/06/2012. Theme: Cool Competition
I was key-note speaker at the summit in the Hilton in Antwerp.

         __________________________________________


         __________________________________________

Lecture: Creative Strategies at Technical University (TU) Delft, faculty Industrial Design
2012

         __________________________________________

Key-note speaker at Dutch Foundation of Real Estate (NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen)
07/2012. Theme: The city as a playfield

         __________________________________________

Speaker in talkshow: New competences in urban development. Organised by Master City Developer Erasmus University
14/06/2011. Other speakers were: Urban Planner Riek Bakker, Entrepeneur Rudy Stroink & Hotel owner Suzanne Oxenaar.
http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/780-nieuwe-competenties-in-gebiedsontwikkeling

http://www.lantarenvenster.nl/36-2230-MCD_Seminar_Cities_on_the_Movies

         __________________________________________


Lecture at festival PICNIC
16/09/2011. Theme: (Re)defining New Business Models for Future Cities

PICNIC is a leading European platform for innovation and creativity. We function as an incubator and accelerator for game changing ideas, concepts, products and services. Through our activities, we address the mega trends of our time and explore how to creatively apply technology in order to meet business, social and environmental challenges.
http://www.picnicnetwork.org/conference_sessions/132
http://www.picnicnetwork.org/isis-spuijbroek

         __________________________________________


Key-note speaker at CEO breakfast from CEO for One Day 

13/10/2011. Theme: Future Leadership
http://www.tedxrdam.nl/performers/ceo-for-one-day/

         __________________________________________


Lecture at PICNIC 16/09/2011:
Theme: (Re)defining New Business Models for Future Cities

http://www.picnicnetwork.org/conference_sessions/132
http://www.picnicnetwork.org/isis-spuijbroek

PICNIC is a leading European platform for innovation and creativity. We function as an incubator and accelerator for game changing ideas, concepts, products and services. Through our activities, we address the mega trends of our time and explore how to creatively apply technology in order to meet business, social and environmental challenges.


Lecture at Rotterdam Rotary Centre 04/03.2014:
Theme: Rotterdam On The Road
http://www.rotary.nl/rotterdam/

Lecture at Advertisers summit from De Persgroep 09/06/2012:
Theme: Cool Competition
I was key-note speaker at the summit in the Hilton in Antwerp.


Key note speaker at CEO for One Day at CEO breakfast during TEDxRotterdam 13/10/2011
Theme: Future Leadership


Hoofdspreker bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen NVM 07/2012
Lezing: De stad als speelveld


Lecture: Creative Strategies at TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen 2012


Spreker in talkshow: Nieuwe competenties in gebiedsontwikkeling van de Master City Developer Erasmus University 14/06/2011
Samen met Riek Bakker, Rudy Stroink en Suzanne Oxenaar.
http://gebiedsontwikkeling.nu/artikel/780-nieuwe-competenties-in-gebiedsontwikkeling

® isis spuijbroek